نام: نام خانوادگی:
مدرک: رشته:
  زمینه همکاری: آدرس:  

نام:مریم طلا

مدرک تحصیلی:دکتری شیلات
موبایل:
آدرس:دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
ایمیل:
زمینه همکاری:عضو هیئت علمی - استادیار