با نام و یاد پروردگار یکتا

دوستان و همکاران عزیز

با یاری و توجه ایزد پاک، دانشگاه هرمزگان، افتخار آن دارد که با همکاری پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم میزبان اساتید، صاحب ­نظران، اندیشمندان، پژوهشگران، کارشناسان و دانشجويان علاقمند به مباحث مختلف زیست فناوری دریا باشد.

امید است در این فرصت ارزشمند پیش رو، انتقال مفاهیم و روش های جدید علمی و پژوهشی در عرصه ی زیست فناوری شرایطی به سزا در پیشبرد و بالندگی هر چه بیشتر این دانش ها در سایه­ ی همکاری ها و همفکری های شرکت کنندگان محترم فراهم گرداند و همچنین شناخت و ارتباط بیشتری بین دانشجویان و اساتید و صاحب نظران و ایده پردازهای فعال برقرار نماید. تردیدی وجود ندارد که ارائه ی نتایج حاصل از بررسی ها، مطالعات و پژوهش های مشارکت کنندگان با توجه به محورهای اصلی این همایش در ارتقاء کیفیت و عملکرد کنفرانس و نیل برگزارکنندگان به اهداف این نشست، یاری شایان توجه و به سزایی خواهد بود.

در این راستا مقدم تمامی علاقمندان و صاحب نظران در حوزه ی زیست فناوری دریای شاغل در تمامی دانشگاه­ها، مراکز تحقیقاتی و سازمان های مختلف کشور را گرامی داشته و آرزوی سپری لحظاتی خاطره انگیز در بندر تاریخی گمبرون، بندر عباس داریم.

با احترام و آرزوی دیدار صمیمانه ی شما در روز موعود

دبیر اجرایی کنفرانس ـ دکتر مرتضی یوسف زادی ـ دانشیار گروه زیست شناسی دریا دانشگاه هرمزگان

 

6

ارسال پیام

 
   
نام:  
نام خانوادگی:  
شماره تلفن:  
متن:  
 
کد تصویر  
   
 
L