تاریخ های مهم

تاریخ های مهم

زمان بندی همایش

  • شروع به کار دبیرخانه در دانشکده علوم و فنون دریایی: 15 اردیبهشت
  • اعلام فراخوان رسمی: تیرماه
  • زمان دریافت مقالات: 15 مرداد تا 15 دی ماه
  • داوری مقالات: 15 دی تا 30 دی
  • اعلام مقالات پذیرش شده و انجام ثبت نام: 1 بهمن تا 15 بهمن
  • اتمام فرایند ثبت نام و فراهم نمودن مقدمات:  1 بهمن تا 28 بهمن
  • زمان برگزاری همایش: 29 و 30 بهمن
3

ارسال پیام

 
   
نام:  
نام خانوادگی:  
شماره تلفن:  
متن:  
 
کد تصویر  
   
 
L