الگوی تهیه پوستر

الگوی تهیه پوستر

پژوهشگران گرامی می بایست پوستر مقاله خود را طبق فرمتی که در ادامه برای دانلود است تهیه نمایند


1396/11/01
بیشتر
قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

خواهشمند است شرکت کنندگان محترم قبل از ارسال مقالات، قوانین و مقررات حاکم بر همایش را به دقت مطالعه نمایند و در صورت پذیرش بندها، نسبت...

 

دریافت فرم ارسال طرح